Report

Site name:
Hribarjev peskokop
Site features:
flat graveyard, cemetery
Settlement:
Ravno brdo
Topographic unit:
Prežganje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 130
Stare Vida Ravno brdo Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 196