Report

Site name:
Selce = Sevce
Site features:
Elevation, settlement, weapons, Costume and jewelry
Time span:
400 - 450
Settlement:
Zatolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: senožeti, danes gozd, Najdišče leži na naravno zavarovanem pomolu vzhodnega podaljška Vodil vrha, kjer so na pobočju med Tolminskimi koriti, vrhom Selc in cerkvico sv. Petra ostanki utrjene naselbine. Vidni so ostanki zidov, detektorske najdbe pa sodijo v čas od 1. do 4. stol. Mlinar (2010) domneva rimskodobno pribežališče ali vojaško postojanko..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Poznorimsko obdobje