Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
burials next to / in the church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Tool, Costume and jewelry, Coins
Time span:
960 - 1060
Settlement:
Batuje
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, V grobovih ni nakita, ki se pojavlja do okoli 950, predvsem trakastih prstanov, ki so jih spenjali z zakovico. Stratigrafsko pa gre za zaporedja po štirih grobov, kar ob cerkvah pomeni pokopavanje najmanj 90 let. Videti je, da najmajši grobovi nimajo več pridatkov..Opis lokacije in najdišča: 13,768944 45,896004, 1527/66 k. o. Batuje, Na ledini "Pri svetem Juriju" (Svoljšak 1967, 99) pri Batujah so bili v letih 196, 1970 in 1972 odkriti ostanki zgodnjesrednjeveške cerkve in sočasnega grobišča (Knific 2005, 100; Svoljšak 1974, 163-164; isti 1970, 168; isti 1967, 99-100; Svoljšak in Knific 1976, 26 ss). Z iste ledine domnevno izvirata dve kamniti plošči s pleteninasto ornamentiko (Cevc 1950; Svoljšak 1967; isti 1968, 20-21; Šribar 1972, 392), datirani v 9. stoletje (Sagadin 1981, 60-61). Plošči sta danes vzidani v cerkvi sv. Ane v Batujah.Natančnost lokacije: natančna lokacija