Report

Site name:
Site features:
Single find, weapons
Time span:
750 - 900
Topographic unit:
Hajdina
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: kot druge najdbe iz Voj. muzeja v Logatcu tudi ta nima najdiščnih podatkov., Edini prostorski podatek je, da je s Hajdine, ni jasno katere.Natančnost lokacije: najbližje naselje.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, sulična ost z osmerokotnim tulom, lahko bi bila karolinška