Report

Site name:
Srednji travniki (Slivnica AC SK04/1 = sektor VII)
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Tool
Time span:
640 - 888
Settlement:
Slivnica pri Mariboru
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na polju na robu vasi Slivnica, ob nekdanji strugi Polanskega potoka., Večje in manjše jame, ki tvorijo dve domačiji ter nekaj posamičnih jam z zgodnjesrednjeveškim gradivom..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Naselbinske ostanke lahko na podlagi lončenine in C14 datacij časovno opredelimo med sredino 7. in konec 9. stoletja.