Report

Site name:
Prek dula = Prek Dula
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery
Settlement:
Kopriva
Topographic unit:
Dutovlje
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Naključna najdba okostnjaka brez pridatkov..Opis lokacije in najdišča: - dolinica med sv. Lovrencem in Mriščem, 90, 92, k. o. Kopriva, Ravno dno vrtače