Report

Site name:
Pungart (Pungrat, Sv. Rok)
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
450 - 630
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: koordinate pobrane v vhodni lopi cerkve, V vhodni lopi in na S strani cerkve sv. Roka na skrajnem južnem delu kranjskega pomola (Pungart) sta bila najdena dva zidova širine pribl. 0,6 m in poznoantična kulturna plast. Zaradi skromne širine verjetno ne predstavljata ostanka obrambnega obzidja, sta pa dokaz za poznoantično poselitev tudi na skrajnem južnem robu.