Report

Site name:
Sv. Martin (Sv. Margerita)
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 900
Settlement:
Buje
Topographic unit:
Buje
Topographic area:
Buje
Region:
Istria
Country:
Croatia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Marušić Branko Staroslovanski grob v Bujah. Ein altslawisches Grab in Buje (Istrien) Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 338-340
Torcellan Michela Le tre necropoli altomedievali di Pinguente Richerche di archeologia altomedievale e medievale 11 Firenze 1986 59
Marušič Branko Skeletni grobovi v Bujah in Buzetu.Donesek k raziskovanju zgodnjega srednjega veka v Istri Arheološki vestnik 38 Ljubljana 1987 331-362
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 110-111