Report

Site name:
Presek = Stari grad
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Črešnjevec
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schmid Walter Die Ringwälle des Bachernngebietes Mitteilungen der prähistorischen Kommision der Akademie der Wissenschaften Wien 2/3 Wien 1915 171
Saria Balduin Archaeologische Karte von Jugoslawien: Blatt Rogatec Zagreb 1939 19
Pahič Stanko Gradišče Presek pri Črešnjevcu Arheološki vestnik 1/1-2 Ljubljana 1950 170-176
Pahič Stanko Črešnjevec Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 310
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 483
Korošec Paola Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov Dela 1. razreda SAZU 22 Ljubljana 1979 27