Report

Site name:
(grobišče)
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
900 - 1000
Settlement:
Molzbichl
Topographic unit:
Spittal a. d. Drau - Špital na Dravi
Topographic area:
Spittal a. d. Drau - Špital na Dravi
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
-- Objava grobov je v neobjavljeni disertaciji K. Karpfa, ki jo povzema Eichert v Lib. 40000.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Glaser Franz Molzbichl [Tiburtius] Fundberichte aus Österreich 27, 1988 Wien 1989 323
Glaser Franz Molzbichl Fundberichte aus Österreich 30, 1991 Wien 1992 321
Pleterski Andrej Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov Zbirka zgodovinskega časopisa 17 Ljubljana 1997 47-50
Eichert Stefan Die frühmittelalterlichen Grabfunde Kärntens. Die materielle Kultur Karantaniens anhand der Grabfunde vom Ende der Spätantike bis ins 11. Jahrhundert Aus Forschung und Kunst 37 Klagenfurt 2010 229-232
Vetterling Klaus KG Molzbichl, SG Spital an der Drau Fundberichte aus Österreich 52, 2013 Wien 2015 187-188
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178