Report

Site name:
Altdornhof
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Tool, weapons
Time span:
1000 - 1300
Settlement:
Graßdorf
Topographic unit:
Frauenstein - Ženji kamen
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št.Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: jugovzhodni obronek Lorenziberga, KG Graßdorf: 779/2, Padajoč greben z jarki, okopi in zidano utrdbeno arhitekturo..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, predmeti so visokosrednjeveški, med lončenino so tudi ustja S6, vsa druga so mlajša, predvsem pa ni ustij S4, kar začetek vsekakor postavlja po 1000.