Report

Site name:
Kališče
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
300 - 1000
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na zahodni strani grebena, ki vodi od doma na Kališču proti Bašeljskemu vrhu leži poznorimsko in zgodnjesrednjeveško najdišče Kališče., Arheološko sta zanimivi dve lokaciji, kjer se na površini slutijo temelji stavbe. Prva stavba se nahaja v zgornjem delu doline (GK 455559, 133043) in je velika približno 4,5 x 3,5 m. V neposredni bližini objekta je bila najdena poznoantična omega fibula in odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine. Ostanki prve stavbe so najverjetneje zgodnjesrednjeveški (Arkas ID 071001.10). V spodnjem delu doline so opazni temelji 3 x 4 m velike stavbe (GK 455533, 133031), ki sodeč po najdbah (noga bronaste čebuličaste fibul.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, Najdbe segajo od rimske dobe do zgodnjega srednjega veka. Zaenkrat puščam kot eno najdišče.