Report

Site name:
Purgaj
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
750 - 850
Settlement:
Zgornji Duplek
Topographic unit:
Duplek
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Zgornji Duplek 175, 298 in 296/2, k o. Zgornji Duplek, Na robu današnjega naselja, v spodnjem delu manjše vzpetine na koncu grebena, ki so ga oblikovale površinske vode, katere se izlivajo v Žitečki potok..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Glede na prisotnost lončenine in grozdastih naglavnih obročkov ter istočasni odsotnosti mlajših tipov nakita, moramo konec pokopavanja na grobišču postaviti najpozneje v čas sredine 9. stoletja. Začetek pokopavanja je težje določiti, na podlagi prisotnosti loncev z ustji S2 pa ga lahko opredelimo še v 8. stoletje, verjetno v njegovo sredino..Natančnost lokacije: natančna lokacija