Report

Site name:
Sv. Lenart
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
350 - 650
Settlement:
Rodež
Topographic unit:
Podkum
Topographic area:
Trbovlje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na hribu s cerkvico sv. Lenarta, Ciglenelki omenja najdbe poznoantičnih črepinj znotraj PZG gradišča. EŠD lokacije ne vodi kot arheološko najdišče..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,