Report

Site name:
Gradec
Site features:
Partly fortified settlement, medium settlement, Masonry, Elevation, settlement, Costume and jewelry
Time span:
430 - 650
Settlement:
Prapretno
Topographic unit:
Planina pri Sevnici
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Prapretno - Arheološko najdišče Gradec (EŠD 14250) sodi med največje poznoantične naselbine z dobro ohranjeno topografijo naselbine (Ciglenečki 1999, 304). Izbrane kovinske najdbe, naprimer fibula v obliki petelina (Bitenc in Knific 2012, 435), ploščata fibula in fibula v obliki latinskega križa (Bausovac 2003; 322; T. 1), sodijo v čas 6. do 7. stoletja (Bausovac 2003, 316; prim. Knific 2001, 55 in Bitenc 2001, 55; ) in najverjetneje opredeljujejo staroselsko civilno prebivalstvo, ki je v tem času stal??????????????????????????<0>?????????????????????????????.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,