Report

Site name:
Osnovna šola Cerklje
Site features:
agricultural settlement, small settlement, pit buildings, Terrace edge / embankment, settlement, Ceramics
Time span:
500 - 650
Settlement:
Cerklje ob Krki
Topographic unit:
Cerklje ob Krki
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: prizidek, zahodno od šole, Naselbinske jame v ravnini na levem bregu Krke..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Prvo fazo slovanske poselitve izpričuje lončenina, odkrita v bivalnih objektih, shrambenih in odpadnih jamah (Vojaković et al. 2016, 47-48). Prvo fazo potrjujejo ostanki zgodnjeslovanske lončenine (praški tip in praški tip v kombinaciji z žigosanim, za Langobarde značilnim okrasom (prim. Pavlovič 2017, 366-367; Sl. 10) iz časa okoli 500 (po C14), oziroma največ 560 (2 sigma) (Vojaković 2016, 47, op. 102; Pavlovič 2017, 366).