Report

Site name:
Site features:
settlement
Time span:
500 - 700
Settlement:
Spodnja Senarska
Topographic unit:
Gradišče v Slovenskih goricah
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– pred gradnjo AC Lenart-Cogetinci

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Tica Gojko Spodnja Senarska pri Lenartu Arheologija na avtocestah Slovenije 10 Ljubljana 2009