Report

Site name:
Pungart nad Belim
Site features:
settlement
Settlement:
Belo
Topographic unit:
Dobrovo
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: , Drago Svoljšak ugiba, da bi morda lahko šlo za zgodnjesrednjeveško najdišče.Opis lokacije in najdišča: , Lokacija "Pungart" nad Belim.