Report

Site name:
Hemmaberg - Junska gora (grobovi v cerkvah)
Site features:
cemetery
Time span:
500 - 600
Settlement:
Slowenjach - Slovenje
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V več cerkvah, V cerkvah vzhodnega in zahodnega cerkvenega kompleksa je bilo najdenih več grobov priviligiranih oseb. Grob v J cerkvi vzhodnega cerkvenega kompleksa je interpretiran kot grob mučenke, poleg tega je v cerkvi še več grobopv "ad sanctos". V J cerkvi zahodnega cerkvenega kompleksa je bil pod oltarjem relikvijarij in prav tako več privilgiranih grobov v cerkvi..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,