Report

Site name:
Site features:
Specialized settlement, Unfortified settlement, small settlement, ground floor buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
780 - 900
Settlement:
Pržanj
Topographic unit:
Šentvid pri Ljubljani
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Ustja S4, S5, V2, kar kaže čas od konca 8. st. in 9. st. To potrjuje tudi orientalska jagoda z mozaičnimi očesci. C14 datacije so stoletje starejše. Ko bo objavljeno celotno gradivo bo slika jasnejša..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: travnik; sondiranje na trasi AC Šentvid-Koseze feb. 2004, severno ob cesti Pržanj - Dolnice,, 1726, 1729/1 k. o. Šentvid nad Ljubljano, Ravninski desni breg potoka Pržanca, tu so bili sledovi nadzemnih stavb stojkaste gradnje in različne nsaelbinske jame, mnogo sledov predelave železa.