Report

Site name:
Castra
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
280 - 600
Hamlet:
Ajdovščina
Settlement:
Ajdovščina
Topographic unit:
Ajdovščina
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Poznorimska urtdba nepravilnega tlorisa z vsal 14 stoolpi. Obzidje obsega površino 2,6 ha. V notranjosti je bilo izkopanih nekaj večjih poznorimskih stavb, v glavnem povezanih z vojsko..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Utrdba Castra je bila verjetno zgrajena v osemdesetih letih 3. st.(izgradnja obzidja) in je živela nekje do sredine 5. st. Nekatere (predvsem keramične) najdbe kažejo, da se je življenje v verjetno delno porušenih stavbah nadaljevalo še v 6. st.