Report

Site name:
Puščava
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Artefact ID:
PSG_15
Time span:
1 - 1
Material:
bronze, brass
Artefact:
unknown
Length:
4 cm
Width:
0.90 cm
Thickness:
0.06 cm
Artefact description:
- Odlomki bronastega obsenčnika. Polovica votle pločevinaste jagode in odlomka obeska iz prepognjene in zvite žičke. Sledja ima na eni strani delno poškodovano zanko, na drugi kapljico sive steklene(?) paste. Debelina pločevine 0,04 cm, debelina žičke 0,06 cm.