Report

Site name:
Sv. Pavel
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
950 - 2021
Settlement:
Št. Pavel = Šentpavel
Topographic unit:
Domžale
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob južni steni Sv. Pavla, Pri kopanju drenaže ob cerkvenih stenah so bili ob južni steni najdeni 3 grobovi, prislonjeni ob temelje. Pri zemeljskih delih so ob lobanji enega našli masiven obsenčnik z enojno odebelitvijo na vsaki strani (Sagadin, predstavitev izkopavanj v letu 1994; CD, 15.3.1994)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, V enem grobu naglavna obročka _0808, vendar ogromne pozne oblike (5 cm premera, prerez 5 mmm), ki je ni pred drugo polovico 10. st.