Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
1070 - 1130
Settlement:
St. Justina
Topographic unit:
Assling
Topographic area:
Lienz
Region:
Tirol
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob pokopališkem zidu vzhodno od pokopališke kapele, vrh skalne kope.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,