Report

Site name:
Zidani Gaber
Site features:
Elevation, settlement, weapons
Time span:
350 - 650
Settlement:
Mihovo
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Ozek greben na Gorjancih nad Šentjernejskim poljem, Naselbina je bila celoti prilagiojena reliefu, obana z obrambnim zidom. Cerkev je na najvišjem platoju in zavzema njegovo celo širino (10 m), severno od nje se vrstijo stavbe..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,