Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0061
Time span:
870 - 870
Number:
1
Grave depth from:
1.18 m
Grave depth to:
1.21 m
Declination from north:
92 °
Grave features:
human, charcoal in the filling, burial (not mound), head circlet, broche, bracelet, bead, money, coin
Body ID:
1953_z0061
Min age:
Max age:
40
Body features:
visible grave goods
Grave description:
Grob 1953_z0061 (E10) Grobna jama. Izkopana je bila skozi plast humusa do ilovice. Okostje je bilo pri glavi v globini 1,21 m, pri nogah 1,18 m. Azimut 92°. Zasutje. Oglje vzdolž grobne jame. Okostje. Odrasla oseba. (Glej fotografijo pri grobu 1953_z0056.) Pridatki. Naglavni obroček (1) levo ob glavi, naglavni obroček (2) desno ob glavi, naglavna obročka (3, 4) po eden levo in desno ob glavi, kar v celoti pomeni, da sta bila po dva levo in desno ob glavi. Zaponka (5) pod vratom, kupček predmetov na notranji strani desne podlahtnice (6–18), kjer so med izkopavanjem opazili “rjavo maso” v dolžini 10 cm. (Glej še grob 1953_z0141.) (1) Bronast naglavni obroček z enojnima odebelitvama na konceh locna, ni sučen. Mere: š. 45,0 mm, v. 45,0 mm, deb. 2,0 mm, t. 2,3 g. Inv. št. GM KFC 7. (2) Odlomek bronastega naglavnega obročka. Ohranjeni zaključek locna ima enojno odebelitev. Mere: š. 23,0 mm, v. 45,2 mm, deb. 2,0 mm, t. 1,1 g. Inv. št. GM KFC 36. (3) Bronast desnosučen naglavni obroček z enojnima odebelitvama na konceh locna. Mere: v. 25,5 mm, š. 21 mm, d. 1,9 mm. Predmet manjka. Opis po: Kranj 2, 103, 104. (4) Bronast levosučen naglavni obroček z enojnima odebelitvama na konceh locna. Mere: š. 9 mm, v. 15 mm, d. 1,2 mm. Predmet manjka. Opis po: Kranj 2, 105. Komentar. Zadnja dva naglavna obročka (3, 4) sicer nimata podatka o legi, vendar sestavljata tipokronološko celoto s prvima dvema naglavnima obročkoma (1, 2), vsi skupaj pa število štirih naglavnih obročkov, za katere vemo iz terenskega dnevnika, da so bili nadeni pri glavi. (5) Okrogla okrasna zaponka z železnim jedrom, ki je prevlečeno z bronasto pločevino. Črte okrasa so narejene v tehniki iztolčenih bunčic. V sredini je okroglo polje v katerem je bilo prvotno križno razporejenih (najverjetneje) pet krožcev, ohranjeni so štirje. Osrednje polje obdaja zunanji kolobar, ki je zapolnjen s krožci. Mere: v. 22,0 mm, š. 30,0mm, deb. 2,2 mm, t. 1,3 g. Inv. št. GM KFC 1199. Že v času prvega opisa je bil predmet zelo slabo ohranjen. Ker inventarna knjiga ne navaja njegovih najdbnih podatkov, je bil predmet enkrat že objavljen kot predmet brez podatkov (Pleterski, Štular, Belak 2017, 356). Predmeti (6–18) iz kupčka ob desni podlahtnici Opomba. Inventarna knjiga pripisuje grobu pod inv. št. GM KFC 2004 še odlomek bronaste žice, tri odlomke prstana in kos železa. Predmeti manjkajo. Če so res iz tega groba, bi bili lahko prav tako iz kupčka ob roki. Komentar. Po terenskem dnevniku je bila ob desni podlahtnici “z notranje strani neka rjava masa in 2 steklene jagodi” (Kranj 1, 100) ter oglje vzdolž vse grobne jame. To bi kazalo, da so predmeti s sledmi ognja bili na kupčku, ki je bil v ognju. Oglje mnogo verjetneje pripada prekopani starejši kulturni plasti, ker je bilo v vseh grobovih soseščine, tam pa tudi prazgodovinsko ognjišče. Vendar ne gre za običajne pridatke v grob. Lahko gre za namerno odložitev skupka predmetov (6–18) na istem mestu, na katerem so pozneje izkopali grob, ali pa so jih odložili ob pokopu, kar je vendarle bolj verjetno. Tipokronološko so ti predmeti vsaj eno pokolenje starejši od groba. Ali je šlo na površini predmetov res za sledove delovanja ognja, ne moremo preveriti, ker so bili pri konzervaciji odstranjeni. Ker pa je predmete očitno obdajala “rjava masa”, bi prej sklepali, da so bili na površini ostanki organske snovi, v katero so bili predmeti zaviti. Misliti nam je na blago ali kožuh. (6) Poškodovan bronast naglavni obroček s poškodovano kovano S zanko in s kaveljčkom, sučnost ni ohranjena. Locen je razlomljen na 3 dele. Na površini so bili pred konservacijo sledovi žganja ali neke druge sajaste snovi. Mere: š. 52,5 mm, v. 60,0 mm, deb. 1,9 mm, t. 1,9 g. Inv. št. GM KFC 29. Komentar. Po najdbnem lističu naj bi bil najden levo ob glavi, vendar je edini od tistih predmetov, ki naj bi bili najdeni pri glavi, ki ima sledove ognja. To lahko pomeni dvoje. Bodisi so zakurili ogenj v grobu šele potem, ko so vanj že položili truplo in predmete, bodisi najdbni listek ne pripada pravemu predmetu in je bil naglavni obroček najden na kupčku predmetov ob desni podlahtnici, kar je bolj verjetno. Če bi veljala prva možnost, bi pričakovali najmanj še ožgane kosti okostja, a takega opažanja v terenskem dnevniku ni. Tudi Erna Navinšek ga je leta 1957 risala skupaj z drugimi predmeti s kupčka. (7) Odlomek bronastega naglavnega obročka z neohranjenima zaključkoma in z vdeto stekleno jagodo: kroglasta jagoda (dol. 8 mm, š. 10,2 mm) iz modre, verjetno prosojne steklene paste. V odprtini ima cevčico iz bronaste pločevine in je bila vdeta na locen, torej izdelana namensko za naglavni obroček. Locen je bil uvit na zanko, na katero je bila nataknjena jagoda. Zanka je spodaj odlomljena. Med spodnjima žičkama zanke je ohranjem odlomek tretje žičke, ki je del dvakrat uvitega locna spodnjega dela zanke (zanka z dvema zankama spodaj). Mere: š. 12,0 mm, v. 7,0 mm, deb. 1,2 mm, t. 1,3 g. Inv. št. GM KFC 1990. Ima tri najdbne lističe, od teh ga eden pravilno postavlja v grob 1953_z0061, drugi pa napačno v grob 1953_z0191. Opomba. Podoben naglavni obroček je dobro ohranjen v grobu 1973_ z0241. (8) Valjasta jagoda iz temnomodrega prosojnega stekla. Površina je luknjičava. Notranji premer luknjice 5 mm. Mere: š. 9,0 mm, d. 11,0 mm, t. 1,4 g. Inv. št. GM KFC 80. (9) Bronast levosučen naglavni obroček z zanko in kaveljčkom. Mere: š. 29,0 mm, v. 30,0 mm, deb. 1,2 mm, t. 0,1 g. Inv. št. GM KFC 119a. (10) Poškodovan srebrn naglavni obroček z zanko in kaveljčkom, levosučen. Na površini so bili pred konservacijo sledovi žganja. Locen je sedaj prelomljen. Mere: š. 25,0 mm, v. 30,0 mm, deb. 1,0 mm, t. 0,2 g. Inv. št. GM KFC 1981. Opomba. Predmet inventarna knjiga pomotoma pripisuje grobu 1953_z0067. (11) Srebrn, razlomljen desnosučen naglavni obroček (tretjina locna sedaj manjka), zaključka locna imata zanko in kaveljček. Mere: š. (po risbi) 25 mm, v. (po risbi) 30 mm, deb. 1,2 mm, t. 0,4 g. Inv. št. GM KFC 2018. Komentar. Po opisu v kartoteki Narodnega muzeja ima predmet dobro ohranjeno površino. Omembe ognja ni, vendar ima par v obročku inv. št. GM KFC 1981 (10) in ga zato lahko dodelimo istemu skupku. Po risbi je mogoče sklepati, da je bila zanka nekoliko kovana. (12) Poškodovan srebrn naglavni obroček, sučnost ni ohranjena. Ohranjeni zaključek ima kaveljček, locen je razlomljen na 2 dela. Na površini so bili pred konservacijo sledovi žganja. Mere: š. 30,0 mm, v. 34,0 mm, deb. 1,0 mm, t. 0,8 g. Inv. št. GM KFC 81. (13) Odlomek bronastega naglavnega obročka. Ohranjeni zaključek je kaveljček. Mere: š. 10,0 mm, v. 21,0 mm, deb. 1,2 mm, t. 2,0 g. Inv. št. GM KFC 119b. (14) Poškodovan bronast naglavni obroček. Ohranjeni zaključek ima kaveljček. Na površini so bili pred konservacijo sledovi žganja ali neke druge sajaste snovi. Mere: pr. 52 mm, deb. 2 mm. Predmet manjka. Opis po: Kranj 2, 110. (15) Bronast desnosučen naglavni obroček z zanko in kaveljčkom. Mere: š. 24,0 mm, v. 36,0 mm, deb. 1,4 mm, t. 0,5 g. Inv. št. GM KFC 1980. Opomba. Predmet inventarna knjiga pomotoma pripisuje grobu 1953_z0067. Komentar. Če gre pri vpisovanju v inventarno knjigo samo za napačno branje številka 1, potem pripada grobu 1953_z0061 in najverjetneje skupku predmetov ob roki. (16) Odlomek bronastega naglavnega obročka. Ohranjeni zaključek je kaveljček. Mere: š. 25,0 mm, v. 28,0 mm, deb. 1,2 mm, t. 1,2 g. Inv. št. GM KFC 120. (17) Odlomek bronaste zapestnice z ovalno razkovanim koncem, ki je okrašen v vrezanim krožcem in radialnimi črticami. Na površini so bili pred konservacijo sledovi žganja ali neke druge sajaste snovi. Mere: d. 38,6 mm, deb. 3,7 mm, t. 2,5 g. Inv. št. GM KFC 2015. (18) Okrogla bronasta preluknjana ploščica, morda novec v drugotni rabi. Predmet je bil bodisi v ognju, bodisi v stiku z nekim predmetom, na kar kaže sled luknjičastega oksida. Mere: pr. 22,0 mm, deb. 2,0 mm, t. 3,2 g. Inv. št. GM KFC 1991. Opomba. Okostje je močno uničila grobna jama 1953_z0056. Komentar. Nimamo nikakršnega opisa okostja, vendar podatek, da je bil kupček predmetov (6–18) na notranji strani desne podlahtnice nakazuje, da je bila desnica iztegnjena ob trupu. Če bi bila zapognjena na trup, bi bili predmeti na medenici ali ob hrbtenici.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 60