Report

Site name:
Grajsko kopališče
Site features:
Terrace edge / embankment, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
870 - 1000
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, tipološka (lastna), po stari objavi, Delavci naj bi pri gradnji grajskega koplaišča naleteli na okostja z "lunastimi uhani"..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: pri zidanju kopališča (najverjetneje 1930), Grajsko kopališče je 150 m oddaljeno od cerkve sv. Martina, kjer so bili nedvomno zgodnjesrednjeveški grobovi. Prav mogoče je, da se pripoved, ki jo je zapisal Gabrovec, nanaša na okostja blizu Sv. Martina, ki so jih našli nekako tedaj, ko so gradili kopališče.