Report

Site name:
Gračarca = Gracarca
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, barrows and flat burials, 10-60 graves, direction SW, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
680 - 720
Settlement:
Grabelsdorf - Grabalja vas
Topographic unit:
St. Kanzian am Klopeiner See - Škocjan v Podjuni
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pobočje pri hiši Karantanenweg 7 in nad njo, Prostor prazgodovinskega planega in gomilnega grobišča, ki se razprostira od grebena po jugozahodnem pobočju navzdol. Okostni zgodnjesrednjeveški grobovi so bodisi vkopani v gomile, bodisi ratreseni med njimi..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Zanesljivo je imel pridatke samo en grob, ki je imel pasni sestav iz prehoda srednjeavarskega v poznoavarsko obdobje. Ta prehod je po analizah Petra Stadlerja treba postaviti v čas okoli 680. Kako dolgo je sicer trajalo pokopavanje, lahko samo ugibamo.