Report

Site name:
okrašeni kamni
Site features:
Elevation, Single find, Building equipment
Time span:
800 - 900
Settlement:
Krkavče
Topographic unit:
Šmarje pri Kopru
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koord. odvzeti po c. sv. Mihaela., Iz Krkavč izvirata dva odlomka zgodnjesrednjeveške notranje kamnite cerkvene opreme (Sagadin 1977, 17-16) v sekundarni legi. Za prvega, ki je danes vzidan v zid starega pokopališča (Sl. 4) ob cerkvi sv. Mihaela v Krkavčah, se domneva, da izhaja iz prvotno večje plošče, katere del naj bi predstavljal tudi podlago kropilnika v p.c. sv. Blaža v Padni (Župančič 2003, 248-249; gl. tudi: ZBIVA 12082). Podrobnosti za še en kos, ki je drugotno služil kot preklada v nekem kokošnjaku pri studencu v Krkavčah (Sagad.Natančnost lokacije: najdišče ni locirano.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,