Report

Site name:
Nedelica
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
550 - 1200
Settlement:
Nedelica
Topographic unit:
Turnišče
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Na podlagi C14 datacij lahko začetek naselbine datiramo pred sredino 6. stoletja, trajala pa je vsaj do začetka 8. stoletja. Avtorja (Šavel in Sankovič 2013) na podlagi analize lončenine oblikujeta dve fazi poselitve. "Slovansko poselitev", za katero navajata datacijo od konca 7. stoletja do 9. stoletja. In fazo "visoki srednji vek", ki jo datirata od 10. do konca 12. stoletja. Ob primerjavi C14 datacij in pavšalni analizi lončenine se zdi, da sta obe fazi pravzaprav povezani v kontinuirano občasno poselit???????????????????????????????????????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: V južnem delu nadvoza nad AC, vzhodno od njiv z ledinskim imenom Sela, Najdišče z večjimi in manjšimi jamami, v več koncentracijah, ki jih lahko opredelimo kot domačije. Zaradi dolgega trajanja (med sredino 6. in 12. stoletjem) ni mogoče z gotovostjo ugotavljati sočasnosti posameznih stavb.