Report

Site name:
Gradič
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, non-ceramic vessels, Coins
Time span:
350 - 450
Hamlet:
Sv. Anton
Settlement:
Kobarid
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, po stari objavi, Med zgodnjerimskim gradivom z Gradiča je tudi precej poznorimskega. Novci, keramika in steklo kažejo, da je naselbina živela največ do sredine 5. st