Report

Site name:
sv. Lenart
Site features:
church, Terrace edge / embankment, Cult place
Time span:
800 - 2020
Settlement:
Volče
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Lenarta, 44/2, k. o. Volče, Na pobočju, ki se spušča proti vzhodu. V cerkvi sv. Lenarta v Volčah so odkrili temelje starejše cerkve, orientirane vzhod-zahod, ki jo glede na obliko nepravilne pravokotne ladje in masivno izvedbo ter kasnejšo, romansko dozidavo polkrožne apside, povezujejo s predromansko cerkvijo iz 8. ali 9. stoletja (Mlinar 2016, 32).