Report

Site name:
Zidani gaber (zaklad)
Site features:
hoard
Settlement:
Mihovo
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- detektorska najdba, ki so jo izkopali sodelavci Dm NM in NMS

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 49, št. 140
Knific Timotej Early mediaeval hoards of iron items in Slovenia. Ranosrednjovjekovne ostave željeznih predmeta u Sloveniji Archaeologia Adriatica 4 Zadar 2010 85-98
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 103-146