Report

Site name:
Site features:
church, Cult place
Settlement:
Zanigrad
Topographic unit:
Črni Kal
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , Po Zadnikarju kmalu po 1400, po Stoparju zaradi proporcev predromanska. Trenutno časovno natančneje neopredeljivo..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: na mestu današnje cerkve,