Report

Site name:
Pri Zimrajhu
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics, weapons, Costume and jewelry
Time span:
675 - 833
Settlement:
Brezje
Topographic unit:
Oplotnica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najstarejša zgodnjesrednjeveška predmeta na grobišču sta par naglavnih obročkov s preprostim locnom in paličastim dodatkom s sedmimi krogličastimi odebelitvami iz groba št. 9. Naglavna obročka na podlagi primerjave z grobom št. 194 na grobišču Kranj - Križišče Iskra, z vibasto stekleno jagodo, datiramo v zadnjo četrtino 7. stoletja. Med najmlajše predmete na grobišču spadata dve večdelni jagodi modre barve iz groba št. 23. Tovrstne orientalske jagode so različni avtorji datirali v časovni okvir druge polov]Vzpetina nad Blejskim jezerom. Po.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pred domačijo Pri Zimrajhu (tudi Gorenjakova domačija), Brezje 13 Na nizkem SZ grebenu Brinjeve gore, ok. 350 JV od cerkve sv. Martina in ok. 400 m SZ od Zreškega (tudi Starega) gradu in prazgodovinskega ter poznoantičnega gradišča na Brinjevi gori., 531/5, k.o. Brezje, Južno vznožje vzpetine, ki ima obliko velike gomile.