Report

Site name:
Pri kozolcu
Site features:
agricultural settlement, small settlement, ground floor buildings, there is no elevation, settlement
Time span:
650 - 800
Settlement:
Dragomelj
Topographic unit:
Črnuče
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, naravoslovna, sintetična analiza objavljena in lastna, Objavljena ustja pripadajo tipom S2, S3, morda eno tudi S4, V2, kar kaže na poselitev zlasti v 7. in 8. st., kar se ujema s C14 datumi..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Ob vodotoku!.Opis lokacije in najdišča: - njive na trasi avtoceste Šentjakob-Blagovica - na skrajnem S delu izkopišča (najvišji del!), V Dragomlju na ravninski ledini pri Kozolcu so bili odkriti naselbinski ostanki stavb in jam z lončenino.