Report

Site name:
Pristava (Premuzarjeva kmetija = Taber)
Site features:
there is no elevation, other site
Time span:
350 - 450
Settlement:
Šmartno
Topographic unit:
Cerklje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na pobočju Straže, na severnem robu antičnega grobšča koordinate pobrane po opisu (Tomažinčič, Josipović 2020), Na pobočju Straže so bili odkriti suhozidni temelji dveh poznorimskih stavb, ki jih interpretirajo kot ostanke gospodarskih objektov.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: ostanki gospodarskih objektov.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3,