Report

Site name:
struga Savinje
Site features:
water, Single find, Costume and jewelry
Time span:
750 - 850
Settlement:
Celje
Topographic unit:
Celje
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V strugi reke Savinje na območju mesta Celja., Iz struge reke Savinje na območju Celja izvira bronast peterokoten jermenski zaključek datiran v konec 8. stoletja (Knific 2001; Karo 2011, 451; Sl. 2; 3)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, jermenski jeziček, ki naj bi bil zgodnjekarolinški.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja