Report

Site name:
Site features:
Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, cemetery
Settlement:
Ostrog
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na poti,ki vodi k sv. Jakobu, 15-20 m od vodnjaka in pri Vrbiču v Ostrogu, V Ostrogu naj bi po pripovedi domačina pri kopanju jarka za vodovod na poti, ki vodi proti sv. Jakobu, približno 15-20 m od vodnjaka, zadeli na okostja, ležeča v gl. 20-25 cm. Pri Vrbiču v Ostrogu, približno 10 m od vhoda skozi leso, so zadeli na 5-6 okostij. Vsa naj bi bila obrnjena v eno smer (katero ?). Najdb ni bilo (Slabe 1983, 276-277)..Natančnost lokacije: najbližje naselje.Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno premalo podatkov za zgodnjesrednjeveško datacijo.