Report

Site name:
V Dolu
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
700 - 900
Settlement:
Suha pri Predosljah
Topographic unit:
Predoslje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob prehodu poti iz vasi v Dol ob Kokri, 375, k.o. Suha, Na robu pleistocenske terase med vasjo Suha in reko Kokro je bilo v začetku 20. st. odkritih nekaj skeletnih grobov s pridatki. En grob je bil pokrit s ploščo (sarkofag?).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Po izročilu si našli v grobovih glinene linčke, bronaste uhane, železne nože, koralde in steklene črepe na žici. To ustreza pridatkom v grobovih iz 8. in 9. st.