Report

Site name:
Sv. Pavel
Site features:
Elevation, cemetery, Ceramics, weapons, Ecofacts
Time span:
650 - 800
Settlement:
Vrtovin
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V sondah, izkopanih v okolici cerkve Sv. pavla, ob oz. v ruševinah poznoantičnih stavb., Pri sondiranjih je bilo najdenih nekaj grobov, ki so ležali ob poznoantičnih zidovih oz. bili vkopani v ruševine. Glede na pridatke groba 4, ki sodijo v 7.in 8. st.) lahko za vse grobove domnevamo, da sodijo v zgodnji srednji vek..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,