Report

Site name:
Kapiteljska njiva
Site features:
barrow cemetery, cemetery
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Novo mesto
Topographic unit:
Novo mesto
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Žgan grob v prazg. gomili.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Križ Borut Novo mesto VII. Kapiteljska njiva. Gomile I, XIV in XV/ Barrows I, XIV and XV Carniola Archaeologica 7 Novo mesto 2013 137
Belak Mateja Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu / Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30 (Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular) Ljubljana 2014 397-403
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Mason Philip The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 91-102