Report

Site name:
Goigingerkaserne
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
500 - 650
Settlement:
Bleiburg - Pliberk
Topographic unit:
Bleiburg - Pliberk
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vojašnica Goiging, V ravnini.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, naglavni obroček s polidrično kocko in bronasta zapestnica.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja