Report

Site name:
Puščava
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, direction SW, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
750 - 880
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Teme grebena Puščava sverozahodno od Sv. Pankracija, Teme Puščave, grebena severozahodno od cerkve sv. Pankracija. teme se zložno spušča proti jugozahodu. Sredi grobišča je tlakovana vzpetinica..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Grobovi z lončki in naglavnimi obročki iz tankih žičk kažejo začetek pokopavanja v drugi polovici 8. st. Konec pokopavanja pa je po 870, ker so v grobovih že naglavni obrčki tipa _0808, vendar pred 890, ker ni prstanov tipa PR0206_0000, ki se pojavijo okoli 890.