Report

Site name:
sv. Lenart
Site features:
church
Time span:
1000 - 1300
Settlement:
Dolnje Cerovo
Topographic unit:
Dobrovo
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
1. faza: cerkev (?) in Z od nje 13 grobov iz 11.-13. st. 2. faza: "romanska" apsida (13. in 14. st.) 3. faza: grobišče (21 grobov).

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Fabec Tomaž Dolnje Cerovo - Cerkev sv. Lenarta Arheologija v letu 2016. Dediščina za javnost Ljubljana 2017 15