Report

Site name:
Vrh sv. Miklavža
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
400 - 600
Settlement:
Katarija
Topographic unit:
Moravče
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Ostanki tabornega obzidja s polkrožnima stolpoma in sledovi prazgodovinske ter poznorimskodobne poselitve (posamične najdbe, utrjen prostor z izrazitim obrambnim nasipom). (po EŠD 10154),.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdbe niso objavljene, zato datacija ni zanesljiva!