Report

Site name:
Ptujski grad - Grajski grič
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
800 - 2021
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Okrog 800 se zgodi na Ptujskem gradu določen upravni prelom. Del naselbine je opuščen zaradi svetišča in okolnega grobišča. Lončenina na vznožju osrednje kope z gradom kaže na njeno nepretrgano uporabo do danes..Opis lokacije in najdišča: Na konglomeratnem osamelcu nad reko Dravo, Najstarejši del Ptujskega gradu zavzema najvišjo in osrednjo kopo..Natančnost lokacije: natančna lokacija