Report

Site name:
Grdavov hrib
Site features:
Elevation, treasure , Tool
Time span:
350 - 450
Settlement:
Rudnik
Topographic unit:
Radomlje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Depo je bil najden ob robu predzadnje terase pod vrhom zahodnega pobočja (oz. na drugi terasi od vrha navzdol)., Hrib se razteza v smeri vzhod-zahod. Južno pobočje je sorazmerno položno, na njem so opazne številne naselbinske terase. Te se na dnu zaključijo z ježo, ki bržkone nakazuje ostanek obrambnega zidu. V njej se sluti tudi vrzel nekdanjega vhoda. Na severni strani je hrib zelo strmo odrezan, tako da ne potrebuje dodatnega utrjevanja. Proti vzhodu se pobočje najprej dokaj strmo spusti, nato pa izravna v prikladno ravnico, kjer je v konfiguraciji terena opaziti ostanke večjega objekta v smeri vzhod-za-hod (cerke.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,.Drugačno najdišče ali najdba: orodje.Natančnost lokacije: natančna lokacija