Report

Site name:
Ledine
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry, Ecofacts
Time span:
500 - 800
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Pridatki so neznačilni, pripisani staroselcem in datirani v čas od 6. do 8. st..Opis lokacije in najdišča: na vrtu hiš Ledine 151, 153 in pod njima, V ruševine rimske stavbe je bilo vkopanih 5 grobov. Usmerjeni so skladno z zidovi hiše.