Report

Site name:
Ottilienkogel = Gradischle
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Pulst
Topographic unit:
Liebenfels - Lepo Polje
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št.Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh hriba z novim imenom Ottilienkogel in starim Gradišle, KG Rosenbichl: 120, Plosk vrh hriba obdan z več okopi. Ti so prazgodovinski, povsem na vrhu preprost nasip, ki ga Gleirscher razlaga kot protiturški tabor, pod njim suhozid, ki bi bil lahko zgodnjesrednjeveški..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Suhozidno obzidje Gleirscher postavlja na prelom zgodnjega in visokega stednjega veka. Ni nobene naravoslovne datacije, ni lončenine, najden je bil lopatasti lemež, vendar imajo ti zelo širok časovni razpon in ni nujno, da je bil odložen v povezavi z gradiščem.